1. Prowadzenie:

 • ksiąg handlowych,
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • pozostałych ewidencji podatkowych (ryczałt, karta podatkowa)
 • rejestrów VAT,
 • ewidencji środków trwałych,
 • ewidencji wyposażenia.

2. Naliczanie wynagrodzeń, oraz umów zleceń i umów o dzieło,

3. Sporządzanie:

 • deklaracji ZUS i ich przesył elektroniczny,
 • rocznych sprawozdań finansowych,
 • analiz finansowych na życzenie klienta,
 • sprawozdań GUS,
 • deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT i innych.

4. Kompleksowa obsługa kadrowa.

5. pomoc w opracowywaniu wniosków kredytowych,

6. Usługi dodatkowe:

 • wyprowadzanie zaległości,
 • korygowanie deklaracji ZUS,
 • wypełnianie zeznań rocznych PIT,
 • tworzenie zasad polityki rachunkowości,
 • audyt podatkowy,

7. Reprezentacja przed organami kontroli podatkowej, skarbowej, ZUS.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

tel.: 501 834 810,

e-mail: kancelaria@dorf.pl

Biuro:
Stalowa Wola, ul. Poniatowskiego 21/5

Zapraszamy!

Zapraszamy do naszego biura

Nasze biuro otwarte jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00

Możecie Państwo wybrać najbardziej dla siebie wygodną bieżącą formę kontaktu. Zależy nam na tym, aby w jak najkrótszym czasie wymienić niezbędne informacje, udzielić odpowiedzi na pytania i pomóc w rozwiązaniu problemu.